SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Retorta parowa i powietrzna

  • Retorta parowa i powietrzna

    Retorta parowa i powietrzna

    Dzięki dodaniu wentylatora na zasadzie sterylizacji parowej medium grzewcze i pakowana żywność mają bezpośredni kontakt i wymuszoną konwekcję, a dozwolona jest obecność powietrza w sterylizatorze.Ciśnienie można kontrolować niezależnie od temperatury.Sterylizator może ustawić wiele etapów w zależności od różnych produktów w różnych opakowaniach.