SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Powszechny problem

POWSZECHNY PROBLEM

CZĘSTE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA DLA RETORTY STERYLIZACYJNEJ

W trakcie tego czy innego problemu pojawi się dowolne urządzenie, problem nie jest straszny, kluczem jest właściwy sposób rozwiązania problemu. Poniżej krótko przedstawiamy typowe problemy i rozwiązania kilku odpowiedzi.

1. Ponieważ poziom wody jest nieprawidłowy, temperatura wody jest wysoka lub niska, awaria drenażu itp., konieczne jest przyjęcie właściwych metod leczenia w zależności od różnych problemów.

2. Pierścień uszczelniający starzeje się, przecieka lub jest uszkodzony.Wymaga to dokładnej kontroli przed użyciem i terminowej wymiany pierścienia uszczelniającego.Gdy nastąpi przerwa, operator powinien podjąć zdecydowane działania lub wymienić go, zakładając zapewnienie bezpiecznej temperatury i ciśnienia.

3. Nagła przerwa w dostawie prądu lub gazu W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy uważnie obserwować stan pracy retorty, dokonać rejestracji i dokończyć sterylizację po przywróceniu zasilania.W przypadku wstrzymania dostaw na dłuższy czas należy wyjąć produkty z retorty i zapisać je, a następnie kontynuować pracę w oczekiwaniu na przywrócenie dostaw.

CHCESZ Z NAMI PRACOWAĆ?